U bent hier: Home » Onze werkwijze

Onze werkwijze

Alles Kids wordt geleid door het echtpaar Meijer. Als gezinshuis zorgen wij voor kinderen en jongeren gedurende een bepaalde tijd van hun leven.

Alles Kids heeft de dagelijkse zorg-verantwoordelijkheid en voert deze binnen de kaders van de gestelde Zorg kwaliteit normen, gericht op de ontwikkeling van jongeren. Wij trachten waarde toe te voegen aan de levens van de kinderen.

Alles Kids wordt geleid door het echtpaar Meijer. Als gezinshuis zorgen wij voor kinderen en jongeren gedurende een bepaalde tijd van hun leven.

Alles Kids heeft de dagelijkse zorg-verantwoordelijkheid en voert deze binnen de kaders van de gestelde Zorg kwaliteit normen, gericht op de ontwikkeling van jongeren. Wij trachten waarde toe te voegen aan de levens van de kinderen.


Hoe geven we dit vorm

Ons Gezinshuis zorgt, voor een lange of kortere periode, voor het kind. We doen dit binnen ons eigen gezin in een ‘normale leefomgeving’ in een ‘gewoon’ huis. Deze gezinssituatie is één van de sterke punten van ons concept. Wij bieden de jongeren veel meer dan slechts een dak boven het hoofd en een gevulde maag. Wij bieden professionele begeleiding samen met onze professionals (zorgexpertise team) die ook een belangrijke vertrouwens rol speelt in de levens van onze jongeren.

Wij spreken hier over orthopedagogen, voogden en de andere ondersteunende zorgaanbieders. Samen stellen we een zorgplan op. Natuurlijk is er ook contact met de ouders als dit mogelijk is, waarbij een goede samenwerking de sleutel is tot de beste zorg voor het kind omdat het vertrouwen van de ouders meehelpt de kinderen te ondersteunen in hun keuze en begeleiding, maar ook het vormgeven van een zo goed mogelijk zorgplan.

Ons gezinshuis is een dynamische samenlevingsvorm. Van ons als gezinshuis ouders mag dan ook verwacht worden dat we mee bewegen met de kinderen en jongeren, zonder zichzelf te verliezen. Alleen liefde geven is niet genoeg. Je moet er altijd zijn, sturing geven. Ook als je gekwetst wordt of getest om te kijken of je er wel echt voor ze bent. Als gezinshuis ouders staan we ook open voor verbetering. Daarbij is het vermogen om te reflecteren op je eigen handelen en daar van te leren is noodzakelijk. Uiteraard doen wij hiervoor ons best en staan we open voor kritiek ter verbetering van onze zorg voor uw kind.

Succesvol samenwerken met het juiste netwerk !

Goede samenwerking leidt tot mooie resultaten. Dat ervaren we elke dag weer in ons Gezinshuis en binnen onze Zorg instelling bij De Kroon. We hechten daarom veel waarde aan het netwerk van alle betrokken partijen en verwachten daarvan een positieve bijdrage. We streven er altijd naar om grenzen te verleggen en mooie resultaten te behalen. Wij werken voortdurend aan verbetering en vernieuwing in de zorg voor onze jeugd. Wij zoeken altijd naar het hoogst haalbare voor het bieden van een veilig thuis. Wij willen waarde toevoegen aan de levensloop van kinderen.

Betrokkenheid en behartigen van het kind belang en het creëren van een professioneel vangnet voor het kind waarbij het kind zelf centraal staat en daarbij zichzelf kan en mag zijn. Dat hebben we hoog in het vaandel. We bewaken actief onze formule om zo de kwaliteit te allen tijde hoog te houden. We stimuleren interne ontwikkeling van zorg professionaliteit en reflecteren doorlopend om deze te kwaliteit duurzaam te waarborgen.

We gaan voor een zo goed mogelijke kind relatie die gebaseerd is op vertrouwen. Wij geloven dat je moet leren van de ervaringen die we hebben opgedaan. Wij trachten dit organisatie breed om te zetten in de vorm van een doorlopend verbeterproces.

Maar bovenal moet het wonen bij ons ook gewoon leuk en gezellig zijn !!