U bent hier: Home » Begeleid Wonen

Begeleid wonen

Gezinshuis Alles Kids is een zorginstelling die 24/7 zorg bied voor kinderen, (jeugdigen) met LVB problematiek in de gemeente Lingewaard. Ons Gezinshuis conformeert zich aan het beleid van AWBZ erkende Zorg instelling De Kroon. De Kroon verzorgt de instroom, doorstroom en uitstroom met een multidisciplinair behandelteam en administratieve ondersteuning. De kinderen wonen bij ons op kleinschalig niveau waarbij wij in grote mate nabijheid, veiligheid, voorspelbaarheid en continuïteit van zorg bieden.

Zorg instelling De Kroon

Vanuit onze visie: “Je zelf zijn is OK! sluiten we aan bij de wensen en doelen van de kinderen en wordt er gekeken naar de mogelijkheden en talenten in samenwerking met onze betrokken gedragswetenschappers , gaan we voor ontwikkeling en ontplooiing passend bij de mogelijkheden van de kinderen op het gebied van wonen-werken/school en vrije tijd. Hierbij wordt de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk gewaarborgd. Een sluitend netwerk met ouders / familie en andere betrokkene zorg partijen is daarbij ons streven.

Wij ondersteunen de kinderen ook in hun voorbereiding op doorstroom naar mogelijke zelfstandigheid, door middel van het omgaan met financiën, sociale hygiëne, dag-structuur volgen, omgaan met werk en werkhouding, solliciteren etc.

Wij zijn van mening dat kinderen en jeugdigen, een warm opvoedingsklimaat verdienen. Hulp aan het kind kan alleen geboden worden wanneer ook het gezin van herkomst wordt meegenomen; één gezin één plan. Ondersteuning vanuit een multidisciplinair team met een systemische aanpak (gezin van herkomst en school worden betrokken). Per jaar wordt het plan vier keer besproken en zo nodig bijgesteld.